PIERWSZE SPOTKANIE

Na pierwsze spotkanie przynieś ze sobą:

  1. Rzut domu

  2. Zdjęcia z inspiracjami innych mieskań i lokali

  3. Zdjęcia mebli, ktore już posiadasz, a chcesz zachować